Ehliyet İçin Teorik Sınav Sistemi Değişti

03.02.2013
Ehliyet İçin Teorik Sınav Sistemi Değişti

2013 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Klavuzunda da belirtildiği gibi 02.Şubat 2013 sınavından başlamak üzere Teorik sınavların soru sayıları geçen yıllara göre %50 azaltılmış olup, sertifika sınıfına ve derslere göre aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Yeni MTSK yönetmeliğimiz çıkıncaya kadar sınavlar bu soru sayıları ile ve her dersten ayrı testler halinde 100 üzerinden 70 başarı puanına göre değerlendirilme yapılacaktır.

Tümü